WIE  IS  HENRY  SPRUYT

 
 

Vogels, Natuur, Film & Fotografie. Dat zijn vier dingen die voor mij niet meer weg te denken zijn en onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Al meer dan 50 jaar zoek ik deze elementen buiten op en laat ik ze in de meest natuurlijke manier samen komen om ze vast te leggen op Film en Foto.
Deze site staat in het kader van 50 jaar inventarisatie op de buitendijkse waarden tussen Workum en Makkum. Er zijn in deze jaren door mij meer dan 240 verschillende vogelsoorten waargenomen waarvan er vele op Film of Foto zijn vastgelegd.
De gegevens van de inventarisatie’s zijn doorgegeven aan “ It Fryske Gea “ en SOVON vogelonderzoek Nederland. In de 22.000 uur dat dit met zich mee bracht is er veel vanuit een schuilhut geobserveerd. Dit gaf de gelegenheid de vogels in hun natuurlijke omgeving vast te leggen en dit materiaal te gebruiken voor o.a. het Vogelmuseum Piaam waar zowel Film als Fotomateriaal over de  plaatselijke natuur van mij te zien is.

Als u vragen heeft, schroom niet om contact met mij op te nemen, zie hier.

Veel kijkplezier! Henry Spruyt - Makkum 2021  

Wat je moet weten


 

Iets over mij...